Sunday, May 30, 2010

NOTIS AMARAN!


Cuaca di bumi tidak lagi sestabil dahulu. Para pengkaji cuaca pasti ramainya kehilangan kerja, kerana ramalan yang dibuat tidak tepat.Itu adalah satu kisah Dunia yang tersembunyi dan tak pernah dirungkai. Namun, yang hendak diceritakan di sini, adalah sebuah KISAH BENAR tentang DUNIA.

Dunia semakin Bercelaru!
Saya pasti semua setuju dengan kenyataan saya ini. Kecelaruan di dunia ini, bukanlah akibat cuacan yang tak stabil, atau kerana Alam yang berubah wajah. Namun atas kelakuan,tindakan dan respons manusia terhadap alam. Kerana itu, alam pun berbicara dengan manusia. Sedikit demi sedikit "kenyataan alam" dikiaskan dalam bentuk "bahasa yang halus". Namun, masih ramai yang tak mengerti. Sehinggalah satu ketika, alam sudah BOSAN dengan bahasa sopan itu. MAKA DATANGLAH Kemarahan ALAM DENGAN BENCANA yang lebih DASYAT. Ditafsirkan sesetengah Pengkarya, itulah Bicara TUHAN. Namun, pada pandangan diri ini, TUHAN telahpun berbicara lama...melalui UtusanNYA, diberikan peringatan sentiasa melalui alam. Setiap masa...Hikmah dan peringatan ini berterusan. Hanya orang mampu berfikir sahaja mampu memahami nya.

Al A'raaf ayat ke 54:

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[1]. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam."


Perlukah lagi keterangan lain untuk kita dengar? Sedangkan Kita sudah tahu, bahawa ALAM itu milik ALLAH, ia ciptaan ALLAH, dan ALAM telahpun menunjuk KEHEBATAN KUASA PENCIPTAAN. Namun, begitu ramai lagi BERANI MEMBANGKANGI KUASA ALLAH.

Surah Al Hasyr ayat ke16

"(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) shaitan ketika dia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta Alam."
Ada yang Sanggup Meninggalkan SOLAT, atas alasan "KERJA", padahal "MALAS".
Ada yang sanggup menjadi MURTAD, atas alasan "CINTA", padahal "HAWA NAFSU".
Ada yang sanggup menjadi LIBERAL, atas alasan "kesarataan", padahal "TAKUT DIKRITIK".
Ada yang sanggup menjadi PENJAHAT, atas alasan "TIDAK ADIL", padahal "HATI MEREKA ZALIM".


Surah Fushshilat ayat ke9:
" Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam."Al Jaatsiyah ayat ke 18:
"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. "


ketahuilah,

Betapa ramai manusia yang perit lagi derita hidupnya kerana hendak Mengamalkan ISLAM, lebih peritnya mereka, ada yang dibunuh, dikelar, didera, diseksa...
Sedangkan yang ramai di antara kamu yang mahu MURTAD itu adalah hanya KERANA "HAWA NAFSU" yang mengjahanamkan DIRI.

Maka bersedialah di Hari Akhirat...BErSEDIALAH DENGAN API NERAKA yang LAGI DASYAT DARI API DUNIA..............
BERSEDIAKAH KAMU?

Surah Al Hajj ayat ke 19.
"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. "Al Mu'minuun ayat ke104:
" Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. "


Surah Al Qamar ayat ke 48:
"(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"

[1]-Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.

No comments:

Post a Comment