Thursday, March 10, 2011

Pressure Transmitter

Pressure transmitter

Dalam Industri Pemprosesan, pasti tidak lari dari penggunaan perkakasan seperti Pressure transmitter. Apa itu Pressure Transmitter? Apa kegunaannya?

Click link di bawah untuk info lanjut:

Sebenarnya, Pressure transmitter adalah satu perkakasan untuk mengukur kadar Tekanan dalam Sistem Pemprosesan. Dengan kadar scalar luarnya minimumnya 4mA dan Maksimumnya 20mA. Atau dalam Psinya adalah 3psi ke 15psi. Itu adalah kadar standard yang telah diselaraskan selurus dunia. Namun, hakikatnya, terpulang kepada standard yang diselaras oleh pihak pengguna.

Dalam Sektor Industri, Tiap-tiap pemprosesan ada ukuran nya. Ini adalah untuk pengiraan keuntungan dalam pemprosesan. Ia dinamakan "Check and Balance".

Begitu juga dengan Seharian kita, perlu ada satu ukuran "check and balance" untuk memudahkan kerja kita agar tidak berlakunya pembaziran dan penyelewangan. Namun, apa indikator terbaik?
Kalau dalam Industri pemprosesan, kita punya Pressure Transmitter yang boleh bertindak sebagai pemberi maklumat dan pengawal secara automatik. Namun dalam masyarakat, apakah indikatornya?
Jawapannya sangat mudah, yakni "Kadar Jenayah , Kadar peningkatan Ekonomi, Kadar Indeks masalah sosial dan sebagainya"

Statistik anak luarnikah di malaysia, sila click link di bawah:

Apa sebenarnya terjadi di negara kita, dengan kadar peningkatan Jenayah, Kes rogol, Kes bunuh, Samun dan macam-macam aktiviti jenayah? Adakah ini bermaksud "sistem pendidikan moral& insani gagal mencorak pemikiran masyarakat?" ...

Siapa yang harus dipersalahkan di dalam permasalahan ini? Seperti Pressure Transmitter (kalau ia gagal berfungsi, secara totataly, ia akan dicalibrate (diadjust) kepada nilai yang asal, dan kalau ia gagal berfungsi sepenuhnya, diganti baru. Sistemnya tetap tidak ubah, dan akhirnya, akibat itu, seluruh sistem gagal berfungsi.

Tipsnya, kita cari punca, kita tangani punca dan kita pasti jimatkan KOS dan Masa.
Saya percaya, semua orang berfikir sama