Sunday, November 21, 2010

Tiap tiap manusia itu diciptakan dengan pelbagai sifat yang berbeza-beza, rupa yang unik g yantak serupa, pemikiran yang berkhilaf dan secara bahasanya ...TIDAK ADA YANG SAMA.

Namun...apakah kejayaan teori kemasyarakatan dalam penyatuan masyarakat?

Teori kemasyarakatan?