Friday, December 3, 2010

POST MORTEM!

banyak perkara perlu dimuhasabah...
banyak perkara perlu diselidik kembali...
banyak perkara perlu diperbaiki
banyak perkara perlu diselenggara
banyak perkara perlu dipertingkatkan


Allah Ta'ala berfirman(Surah Az-Zumar ayat ke 53 :

“Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi Maha penyayang.”

POST MORTEM!